Loopbaantraject

Kosten € 120,-    Bedrijventarief: €140,-

NOLOC GEREGISTREERD LOOPBAANBEGELEIDER

Een heroriëntering op de arbeidsmarkt kan voortkomen uit een vrije dan wel gedwongen keuze. In beide gevallen is het belangrijk om helderheid te krijgen over de richting die je op wilt. Helderheid over werk dat bij je past, dat reëel en haalbaar is. Je wilt genoeg visie op jezelf en je omstandigheden krijgen om dit werk te kunnen realiseren en voldoende daadkracht ontwikkelen om dit werk ook echt mogelijk te maken. Juist hiervoor kan een loopbaanbegeleider behulpzaam zijn.

Werkwijze;

  • Een persoonlijk profiel opstellen. Dit is een zelfanalyse waarin kwaliteiten en vaardigheden helder worden. Dit wordt verder uitgewerkt met aanvullende informatie uit de omgeving.
  •  Oriënteren op de arbeidsmarkt zowel qua functies als qua werkomgeving.
  • Zicht krijgen op aanvullende scholing.
  •  Inkadering waarbij de mogelijkheden in kaart gebracht worden.

Heeft u klachten, bespreek dat dan eerst met mij. Ik sta open voor kritiek en oplossingen.

klachtenreglement

loopbaanbegeleiding