tonny uitkijkend over meer

Hoi, mijn naam is Tonny Maas

Corona: Online gesprekken zijn mogelijk maar dat was al zo. Daarnaast is er naast de normale ventilatie een luchtreiniger aanwezig in de praktijk die zorgt voor zuivere gefilterde  lucht.

Ook alle In mijn praktijk werk ik via het gesprek ( inzicht) als wel met visualisaties,  adem- en meditatietechnieken. Ik pik gemakkelijk de energie op van wat er speelt en zet dit helder in concrete uitvoerbare stappen uiteen. Dit biedt ruimte, wat behulpzaam is in het oplossen van datgene wat zich aangediend heeft. Mijn visie is dat de mens in wezen goed is, dat er licht is van binnen. Maar dit licht kan verduisterd zijn door pijn, verdriet, door angst, twijfel of boosheid. ‘Laten zijn wat er is’ is mijn methode. De rust en de kracht opbrengen om in het moment te blijven en te zien wat er gaande is. Niet wegrennen voor de pijn maar erbij blijven, het werkelijk in het lichaam ervaren, er adem in kunnen halen.  Dit geeft als vanzelf verdieping en ruimte. Zo is het mogelijk om meer contact te maken met een diepere kern van binnen waar het al goed en open is. Dit geneest en maakt dat ervaringen weer stromen en het leven weer een kans krijgt.  Over mij 

Therapie valt onder code: 24500 behandeling psychotherapie. https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/ [Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.]

Tevens beheer ik een meditatiecentrum, zie hiervoor mijn ander site www.rangzhin.nl  voor actuele informatie.