logo Tonny Maas

Tonny Maas

ConsultancyDrs. AJM Maas

Coaching

Oplossingen zien en vinden voor situaties die vast dreigen te lopen. Weer tot eigen creativiteit komen binnen omstandigheden die daarom vragen. Dit wordt verrassend gemakkelijk op het moment dat je inziet hoe en van waaruit je functioneert. Zo kun je weer zin krijgen in je werk, in je ontwikkeling. Als coach en loopbaanbegeleider heb ik een brede opleiding genoten en veel ervaring opgedaan. Ook pik ik gemakkelijk de energie op van hetgeen er speelt waarbij er heldere stapsgewijze uitleg volgt. Mijn werkwijze is dus snel en diepgaand. ‘Aan de slag’, is mijn devies.

In mijn werk ligt het accent op:

  • Zingeving
  • Het verhelderen van het zich herhalend patroon
  • Competentie analyse
  • Kernkwadrant
  • Ontspanningstechnieken
  • Meditatie

Heeft u klachten, bespreek dit eerst met mij. Ik sta open voor problemen en oplossingen. Bekijk hier het klachtenreglement

Coaching Tarief: € 130,-

Bedrijven tarief: €165,-

Tonny Maas Coaching

Loopbaantraject

Een heroriëntering op de arbeidsmarkt kan voortkomen uit een vrije dan wel vanuit een gedwongen keuze. In beide gevallen is het belangrijk om helderheid te krijgen over de richting die je op wilt gaan. Helderheid over werk dat bij je past, dat reëel en haalbaar is. Je wilt genoeg visie op jezelf en je omstandigheden krijgen om dit werk te kunnen realiseren en voldoende daadkracht ontwikkelen om dit werk ook echt mogelijk te maken. Juist hiervoor kan een loopbaanbegeleider behulpzaam zijn.

Werkwijze

  • Een persoonlijk profiel opstellen. Dit is een zelfanalyse waarin kwaliteiten en vaardigheden helder worden. Dit wordt verder uitgewerkt met aanvullende informatie uit de omgeving.
  • Oriënteren op de arbeidsmarkt zowel qua functies als qua werkomgeving. Zicht krijgen op aanvullende scholing.
  • Inkadering waarbij de mogelijkheden in kaart gebracht worden.

Heeft u klachten, bespreek dat dan eerst met mij. Ik sta open voor kritiek en oplossingen. Bekijk hier het klachtenreglement

Kosten € 130,-

Bedrijventarief: €165,-